Download 5 triệu mã Pis tại đây

Mình chia nhỏ file ra cho máy yếu nhé:

100 Pins:

https://drive.google.com/open?id=0BzKLb-Q5X_sbSmN0UXZrWnRFREE

500 Pins:

https://drive.google.com/open?id=0BzKLb-Q5X_sbdVhkSEEyRkU1azQ

1000 Pins:

https://drive.google.com/open?id=0BzKLb-Q5X_sbYnF0dnBYU29oTmM

5000 Pins:

https://drive.google.com/open?id=0BzKLb-Q5X_sbVkd4akN1czFnRzQ

10000 Pins:

https://drive.google.com/open?id=0BzKLb-Q5X_sbZUdnakk4dThvRUU

50000 Pins:

https://drive.google.com/open?id=0BzKLb-Q5X_sbS25TazY4NVhFVlk

100000 Pins:

https://drive.google.com/open?id=0BzKLb-Q5X_sbVDBBZnM3NEs0SzQ

500000 Pins:

https://drive.google.com/open?id=0BzKLb-Q5X_sbUlZnc0FqQ0xodzg

1000000 Pins:

https://drive.google.com/open?id=0BzKLb-Q5X_sbSVY1anpfSEczeVU


home tai game mien phi WapMienPhi.info